تیار مورتار ساختمان سبز پایدار ملات های آماده بتن سبک سازه ای

در سال ۱۳۹۴ مجموعه ®TIAR به همراه ۱۰ شرکت برتر دیگر در زمینه ملات آماده و به منظور ارتقا استانداردهای ساختمانی در ایران اقدام به تشکیل انجمن ملات آماده ایران IMA نمودند. هم اکنون اعضای این انجمن به صورت فعال در زمینه تدوین استانداردهای ملی ایران در زمینه ملاتهای ساختمانی با سازمان استاندارد همکاری نزیک و تنگاتنگ دارند.

ماموریت ما

مصرف کمتر مصالح ، سبکتر شدن ساختمان ، افزایش استحکام ، زیبایی و دوام بیشتر و پرهیز از ایجاد ضایعات مواد و مصالح و نهایتا هزینه کمتر

اهداف ما

ارایه ملات مناسب برای هر بخش از ساختمان با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه ، نوع مصالح به کار رفته

فعالیت ها

شرکت تیار فعالیت های عمده خود را در بخش هایی نظیر ساختمان سبز، بتن سبک سازه ای، تولید ملات های آماده و عایق های حراتی معظوف نموده است

0
0
0
0

درباره تیار مورتار

ما با تجربیات دانش بنیان چندین ساله خود تحت نام تجاری تیار در جزء به جزء ساختمان، ملات ها، بتن ها و چسب های تیار که از بنیان تا بام ساختمان سبز پایدار بکار رفته است فصل جدیدی از فعالیت های خودر ار شروع نموده ایم.

مجموعه صنعتی ®TIAR فعالیت خود را از ۱۳۹۱ با تولید نزدیک ۱۵ نوع ملات آماده ساختمانی و صنعتی آغاز نمود. گرچه قریب به ۶۰ سال از ظهور صنعت ملات آماده در کشورهای صنعتی می گذرد اما همچنان در ایران صنعتی ناشناخته است. اهداف این صنعت ارایه ملات مناسب برای هر بخش از ساختمان با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه ، نوع مصالح به کار رفته و حتی روشهای اجرایی است.

با مدیران تیار آشنا شوید

مجموعه صنعتی ملاتهای آماده ®TIAR فعالیت خود را از ۱۳۹۱ با تولید نزدیک ۱۵ نوع ملات آماده ساختمانی و صنعتی آغاز نمود.

در سال ۱۳۹۴ مجموعه ®TIAR به همراه ۱۰ شرکت برتر دیگر در زمینه ملات آماده و به منظور ارتقا استانداردهای ساختمانی در ایران اقدام به تشکیل انجمن ملات آماده ایران IMA نمودند. هم اکنون اعضای این انجمن به صورت فعال در زمینه تدوین استانداردهای ملی ایران در زمینه ملاتهای ساختمانی با سازمان استاندارد همکاری نزیک و تنگاتنگ دارند.